Nieuwe studie linkt biomarker aan prognose van mondholtemelanoom bij honden

De Universiteit van Edinburgh heeft een biomarker geïdentificeerd om de prognose van honden met kwaadaardig melanoom van de mondholte te helpen bepalen.

Uit een universitair proefonderzoek van de Royal (Dick) School of Veterinary Studies bleek dat de niveaus van het bloedenzym lactaatdehydrogenase (LDH) verhoogd waren bij honden met kwaadaardig melanoom van de mondholte. Testen van LDH-waarden bij honden die worden behandeld voor deze meest voorkomende vorm van kanker bij honden zou dierenartsen kunnen helpen de prognose van het dier en de vereiste zorg beter te bepalen. 

De studie - waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Veterinary Sciences - omvatte 15 honden gediagnosticeerd met deze kanker, waarvan bloedmonsters werden verkregen via een veterinaire bloedbank. De onderzoekers gebruikten bloedmonsters van 10 gezonde honden als controlegroep ter vergelijking. Zij ontdekten dat de LDH-niveaus significant hoger waren bij honden met kanker en ze verwachten dat het enzym ook nog meer informatie kan bieden. LDH is eerder in verband gebracht met de progressie van vele andere soorten kanker.

Hoewel LDH-niveaus alleen niet voldoende zijn om een prognose te geven, zou de biomarker volgens de studie andere factoren kunnen aanvullen om te helpen begrijpen hoe een kanker zich bij een hond waarschijnlijk zal ontwikkelen. LDH-niveaus zijn reeds een vaak voorkomend instrument dat licht schijnt op de prognose bij melanoompatiënten. De onderzoekers riepen op tot verder onderzoek naar het gebruik ervan in de verzorging en behandeling van honden. 

Dr. Ben Murray van het Small Animal Hospital van de Royal (Dick) School of Veterinary Studies, vertelt: "Onze studie heeft aangetoond dat de LDH-niveaus verhoogd zijn bij honden met kwaadaardig mondmelanoom, zoals bij vele vormen van kanker bij de mens. Wij hopen dat deze eerste bevinding kan leiden tot verder onderzoek naar LDH als een nuttig instrument om de ziekte te begrijpen en te helpen bij de prognose en verzorging van getroffen dieren."