Nieuwe studie onthult dat honden stressniveaus bij kinderen verminderen

Volgens de studie leiden interacties met honden tot aanzienlijk lagere cortisolniveaus bij kinderen.

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat interactie met een hond het stressniveau bij kinderen met en zonder speciale behoeften aanzienlijk kan verminderen.

De studie vergeleek cortisolniveaus bij kinderen van de basisschool die deelnamen aan sessies die door honden ondersteund werden, ontspanningssessies of aan geen enkele interventie.

Langdurige blootstelling aan stressfactoren kan negatieve gevolgen hebben voor het leren, het gedrag, de gezondheid en het welzijn van kinderen gedurende hun hele leven. Er zijn verschillende benaderingen onderzocht om stress op scholen te verlichten, waaronder yoga, mindfulness, meditatie, lichaamsbeweging, pedagogische interventies en interventies met behulp van dieren.

De onderzoekers maten de niveaus van het stresshormoon cortisol in het speeksel van 105 kinderen van 8-9 jaar op vier scholen, evenals bij 44 kinderen van dezelfde leeftijd van zeven scholen met speciale onderwijsbehoeften. De kinderen werden willekeurig verdeeld in drie groepen: een hondengroep, een ontspanningsgroep en een controlegroep.

In de hondengroep hadden de deelnemers 20 minuten interactie met een getrainde hond en zijn baasje; de meditatiegroep bestond uit een 20 minuten durende ontspanningssessie. De sessies vonden twee keer per week plaats gedurende vier weken. De controlegroep ging gewoon naar school.

Volgens de studie zorgen interacties met honden tot een significatieve daling van het cortisolgehalte bij kinderen in zowel reguliere als bijzondere scholen. In conventionele scholen hadden de kinderen in de controle- en ontspanningsgroepen een stijging van het gemiddelde speekselcortisol gedurende de schoolperiode. Kinderen die deelnamen aan groeps- of individuele sessies met honden, daarentegen, hadden geen statistisch significante toename van het stressniveau. Bovendien waren hun cortisolniveaus, gemiddeld, onmiddellijk lager na een enkele sessie met een hond.

Voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften werden soortgelijke patronen waargenomen, met dalingen in cortisol na interacties met honden. De auteurs concluderen dat interactie met honden het stressniveau bij schoolgaande kinderen effectief kan verminderen, maar merken op dat verder onderzoek nodig is naar de ideale duur en het ideale contact met honden voor een optimaal effect.