Onderzoek toont aan dat huidkanker bij honden beter kan worden behandeld

Onderzoek door Engelse wetenschappers en dierenartsen toont aan dat een betere behandeling kan worden aangeboden aan honden met een vaak voorkomende vorm van huidkanker.

Het Animal Health Trust (AHT) in Suffolk heeft, in samenwerking met de Universiteit van Liverpool, de genetische modificaties geïdentificeerd die gelinkt zijn aan de tumoruitzaaiing van een vaak voorkomende vorm van huidkanker. 

Mastocytaire huidtumoren zijn de wijdst verspreide vorm van huidkanker bij de hond. Agressieve vormen van zulke tumoren kennen regelmatig een terugval, of verspreiden zich naar lokale lymfeklieren, lever en/of milt en kunnen in slechts één jaar tot sterfte leiden. 

Tot op de dag van vandaag beschikken dierenartsen niet over een test die met zekerheid kan voorspellen of een mastocytaire huidtumor bij een bepaalde hond al dan niet zal voortwoekeren. Geen enkele behandeling kan die verspreiding verhinderen, noch een voortijdig overlijden voorkomen. De enige beschikbare optie is chemotherapie, die wordt ingezet om de uitzaaiing te vertragen. 

Mike Starkey, verantwoordelijke voor moleculaire oncologie binnen het AHT, meldt als volgt: “De resultaten van deze studie zijn de vruchten die we plukken na jarenlang werk. Ze zijn van groot belang, aangezien tal van honden lijden onder mastocytaire huidtumoren. Eén op vier honden wordt door kanker getroffen en onderzoek is de enige manier om deze ziekte te bestrijden.”

Volgens het AHT zouden de onderzoeken van Dr Starkey door dierenartsen gebruikt kunnen worden om op de best mogelijke manier honden met mastocyten te behandelen. Ook de ontwikkeling van nieuwe anti-tumorale medicatie bij getroffen honden kan eventueel begunstigd worden. 

Vertrekkend van deze ontdekking, hopen de betrokken wetenschappers de allereerste niet-invasieve prognostische test te kunnen ontwikkelen die met nauwkeurigheid kan vaststellen of huidmastocyten uitzaaien en of chemotherapie op zijn plaats is. Het AHT geeft eveneens aan dat de beschikbaarheid van zo'n test toelaat om getroffen honden de meest geschikte behandeling te geven en op die manier nutteloze en onheilzame behandelingen te minimaliseren. 

 

Bron : Animal Pharm