Ongewenst dipteren, bestrijding en staalname

Staalname van de insecten heeft hoofdzakelijk tot doel hun aanwezigheid of afwezigheid te bepalen in een bepaald biotoop. De soorten binnen een genus, hun bijtgewoontes, exofiele of endofiele, worden onderkend. Seizoengebonden pieken van aanwezigheid, proliferatie en densiteit kunnen ook met kwantitatieve staalnamemethodes worden bepaald. Beschikt men over middelen voor verder onderzoek, dan kan ook de aanwezigheid van pathogenen bij de vectoren worden nagegaan. Door analyse van wijfjes na de bloedmaaltijd kunnen ook de gastheren worden bepaald. Resistentie aan bestrijdingsmiddelen wordt ook onderzocht. Staalname omvat: vliegende insecten, rustende insecten, larven en eieren. Nadien komen bestijdingsmiddelen aan bod: vallen, en vooral maatregelen om de omgevingsfactoren die gunstig zijn voor proliferatie van schadelijke dipteren uit de weg te ruimen.