Op straf gebaseerde trainingsmethoden bezorgen honden stress

Een nieuwe studie onthult dat trainingsmethoden die op straf gebaseerd zijn het welzijn van honden in gevaar brengen.

Volgens een studie die gepubliceerd werd door Ana Catarina Vieira de Castro en haar collega's aan de Universiteit van Porto (Portugal), vertonen honden die getraind zijn met aversieve stimuli, waarbij straf volgt op ongewenst gedrag, hogere stresslevels dan honden die getraind zijn met beloningsgerichte methoden. 

De onderzoekers observeerden het gedrag van 92 honden uit 7 Portugese trainingsscholen met behulp van aversieve methoden, beloningsmethoden (gericht op het belonen van gewenst gedrag) en gemengde methoden (waarbij beloningen en aversieve stimuli afwisselend gebruikt werden).

Ze filmden trainingssessies en analyseerden speekselstalen op cortisol, een stresshormoon. Honden die getraind waren met aversieve en gemengde methoden, vertoonden meer stressgerelateerd gedrag zoals hurken en janken, en vertoonden na de training een grotere stijging van hun cortisolspiegel dan de honden die met beloningen waren getraind.

De auteurs voerden met 79 van de honden ook een cognitieve bias-test uit op een onbekende locatie, buiten de gebruikelijke trainingsomgeving, om hun onderliggende emotionele toestand te meten. Ze ontdekten dat honden van scholen met aversieve trainingsmethoden pessimistischer reageerden op dubbelzinnige situaties dan honden die een gemengde of op beloning gebaseerde training kregen.

Eerdere studies op basis van enquêtes en anekdotisch bewijs suggereerden al dat op straf gebaseerde trainingstechnieken dierenwelzijn kunnen verminderen. De auteurs stellen echter dat deze studie het eerste systematische onderzoek is naar hoe verschillende trainingsmethoden het welzijn beïnvloeden, zowel tijdens de training als in andere settings.

"Deze resultaten suggereren dat aversieve trainingstechnieken het dierenwelzijn in gevaar kunnen brengen, vooral bij hoge frequentie", zeggen ze.