Opluchting na wegstemmen van bezwaar van Groene fractie over antibiotica

Het Europees Parlement heeft het bezwaar van de Groene fractie over het gebruik van antibiotica weggestemd. De Groenen stelden voor om bepaalde antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te verbieden en enkel te behouden voor humaan gebruik.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), reageert opgelucht:

“Ik heb er hard voor gestreden, dus ik ben bijzonder tevreden dat het Europees Parlement haar gezond verstand heeft gebruikt en dit bezwaar van de Groenen naar de prullenbak heeft verwezen. Onze veeartsen en dierenliefhebbers kunnen dus opgelucht ademhalen. Sommige antibiotica zijn namelijk van levensbelang voor de behandeling van bepaalde infecties bij dieren en moeten daarom onder bepaalde strikte voorwaarden en criteria beschikbaar blijven. In tegenstelling tot wat de indieners van het bezwaar beweerden, is het voorstel van de Commissie dus geen vrijgeleide voor overmatig antibioticagebruik bij dieren. Doordat het bezwaar werd weggestemd, kan het volledige pakket over het gebruik van diergeneesmiddelen, waar dit voorstel deel van uitmaakt, op tijd in werking treden en Europa zo de strijd tegen antimicrobiële resistentie verderzetten.”