Oproep aan paardendierenartsen om vragenlijst in te vullen

Oproep om deze vragenlijst in te vullen voor een beschrijvende cross-sectionele studie over fecale transplantatie bij paarden, uitgevoerd door Colombe Tano (dierenarts en stagiair aan de Universiteitspaardenkliniek in Luik).

"Beste collega's,

Ik ben Colombe Tano, dierenarts en stagiair in de paardenkliniek van de Universiteit van Luik. Als onderdeel van mijn stage, voer ik een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek uit naar fecale transplantatie bij paarden.

In dat kader stel ik deze snelle vragenlijst op voor paardendierenartsen die in klinieken of in ambulante praktijken werken.

Dank bij voorbaat voor 10 minuten van uw tijd, weet dat uw deelname van grote waarde is. De resultaten van deze enquête zullen uiteraard met u worden gedeeld als u dat wenst, zodra de enquête is afgerond.

Met vriendelijke groet,

Dr. Colombe Tano

Stagiaire in de Universiteitskliniek voor paarden in Luik, België"