Positieve impact van gezelschapsdieren bevestigd door Europese enquête van Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim bracht, nieuwsgierig naar de relatie tussen mensen en huisdieren, een Europese enquête tot stand in samenwerking met marktonderzoeksbureau Ipsos. De enquête, afgenomen in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Spanje in 2017, onthult dat ongeveer 96% van de hondeneigenaars en 91% van de katteneigenaars aangeven dat hun huisdier een positief effect heeft op hun leven.

De studie, uitgewerkt op basis van ongeveer 3000 huisdierbaasjes, onderzocht zowel personen in goede gezondheid als personen met een slechte gezondheid, alsook ouders van zieke kinderen.

De resultaten bevestigden de nauwe band die dieren met hun baasjes hebben. Zo beschouwt 66% van de deelnemers hun dier als gezinslid.

Boehringer Ingelheim onderstreept de gezondheidsvoordelen die gezelschapsdieren met zich meebrengen bij mensen van alle leeftijden. Vooral deelnemers met kinderen die een zware of chronische ziekte hebben, zijn zich bewust van de relatie die er bestaat tussen mens en dier. 

55% van de ondervraagden geeft aan dat hun dier hun gezondsheidstoestand verbetert en bevestigt dat het dier hen meer ontspanning geeft. Bovendien is 43% eveneens van mening dat een huisdier fysieke activiteit stimuleert.

Het merendeel van de respondenten is zich bewust van de mens-dierrelatie en ongeveer 70% beschouwt dierenartsen als een goede bron van informatie over dit onderwerp.

Daarnaast geeft Boehringer aan dat “op vlak van relaties tussen dier en mens steeds meer het thema van menselijke gezondheid wordt aangehaald, aangezien gezelschapsdieren een steeds grotere plaats hebben in onze levens. Het voordeel van deze link wordt stilaan ook erkend door gezondheidsexperts, met name in het geval van kinderen die kampen met gezondheidsproblemen. Recente studies hebben bovendien positieve effecten aangetoond van een patiënt-dierconnectie bij depressie- en hartgezondheidsproblematieken, alsook bij post-traumatische stress.”

De American Veterinary Medical Association getuigt overigens ook van "het bestaan van de relatie tussen mens en dier en het belang ervan voor de gezondheid van de cliënt en de gemeenschap. Deze mens-dierlink bestaat al gedurende miljoenen jaren en heeft een enorm belang voor de diergeneeskundige wereld: aangezien deze in dienst is van de maatschappij, beantwoordt hij tegelijkertijd aan de noden van mens én dier.” 

Bron : Animal Pharm