PRRS-prevalentieonderzoek: Unieke kans om te onderzoeken op vroege PRRS

Dit voorjaar biedt Zoetis, in samenwerking met DGZ, varkenshouders een unieke kans: PRRS-speekselonderzoek op de biggenbatterij op kosten van Zoetis*. Eerdere praktijkproeven laten zien dat ruim een op de drie onderzochte bedrijven in Vlaanderen op het moment van spenen al PRRS-positief is.Met deze pilot biedt Zoetis varkenshouders de kans te onderzoeken of er sprake is van viruscirculatie bij hun gespeende biggen. 

Binnen het prevalentieonderzoek 2019 worden vier speekselstalen uit twee verschillende leeftijdsgroepen genomen en onderzocht met PCR. Als bij gevaccineerde biggen PRRS-virus wordt aangetoond, volgt er een sequentieanalyse om te bepalen of het om veld- of vaccinvirus gaat. Vervolgens is het aan de bedrijfsdierenarts om de uitslag te interpreteren voor een gedegen plan van aanpak.

Varkenshouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Binnen twee weken neemt een specialist van Zoetis contact op met de deelnemer en de bedrijfsdierenarts. Zoetis zorgt voor een staalnamepakket met kauwtouwen en een inzendformulier voor het DGZ laboratorium. Het PRRS-prevalentieonderzoek staat open voor 100 Vlaamse varkensbedrijven. Aanmelden kan tot het maximaal aantal deelnemers bereikt is, tot uiterlijk 31 mei 2019.

Meer info over het PRRS-prevalentieonderzoek vindt u hier.

1 Biggenmonitor DGZ Vlaanderen, Prevalentie PRRS in Vlaanderen 2016-2018, januari 2018.
* Beschikbaar voor de eerste 100 aanmeldingen, tot uiterlijk 31-05-2019.