Pseudomembraneuze cystitis bij een kat

Een tweejarige Europese kater werd aangeboden wegens recidiverende urethraobstructie. Echografische controle van de urinewegen toonde aan dat het een zeldzame vorm van cystitis betrof (pseudomembraneuze cystitis). De urinewegobstructie werd chirurgisch opgeheven omdat behandeling met medicatie faalde. In dit artikel worden alle klinische gevallen gegroepeerd die in de literatuur beschikbaar zijn om onder meer de nog weinig bekende risicofactoren bij deze aandoening te bespreken.