Pulmonale trombo-embolie bij een kat van 10 jaar

Pulmonale trombo-embolie (PTE) is het gevolg van de vorming of de embolisatie van 1 of meerdere trombus (trombi) in de longarteries. Deze aandoening wordt zelden gediagnosticeerd bij honden en nog minder bij katten. Waarschijnlijk wordt de prevalentie van PTE onderschat, bij gezelschapsdieren blijft de diagnose immers een uitdaging. Dieren zijn klinisch verdacht als ze acute ademhalingssymptomen vertonen, vooral als er ook risicofactoren aanwezig zijn. Elementen die de vorming van trombi begunstigen zijn opgenomen in de triade van Virchow: verhoogde stollingsneiging, endotheelletsels en bloedstase. De kans op de vorming van een trombus wordt groter indien meerdere elementen uit de triade aanwezig zijn.