Reactieve epilepsie bij de kat: wat zijn zoal de oorzaken?

Epilepsie komt minder vaak voor bij de kat dan bij de hond maar blijft met een prevalentie van 2,1% toch één van de belangrijkste neurologische afwijkingen bij deze diersoort. Epilepsie kan idiopathisch zijn (ongeveer 30% van de gevallen bij de kat), veroorzaakt zijn door structurele hersenafwijkingen (intracraniale neopasie, immuungemedieerde of infectieuze encefalitis, vasculaire afwijkingen of trauma) of reactief zijn. Bij reactieve epilepsie worden epileptische aanvallen veroorzaakt door een reactie van het normale brein op tijdelijke verstoringen in functie. Dit kan veroorzaakt worden door metabole afwijkingen (renale of hepatische encefalopathie, leverlipidose, hyperthyroïdie, polycythemie, hyperosmolaliteit) of toxische oorzaken. Genetische epilepsie is eerder zeldzaam bij de kat.