Registratie en identificatie van katten wordt verplicht vanaf 1 november 2017

De drie gewesten van het land hebben beslist dat de registratie en identificatie van katten verplicht wordt. Concreet zal vanaf 1 november 2017 elk baasje van een kat het dier moeten identificeren en registreren. Voor de kittens zal deze procedure gebeuren vóór de leeftijd van 12 weken en sowieso voordat de kat geadopteerd of verkocht wordt. Er is een gemeenschappelijke database van de drie gewesten in België (Cat ID) opgezet om de data van alle katten alsook van hun baasjes te verzamelen. De registratie maakt het veel makkelijker om baasjes terug te vinden wanneer katten weggelopen zijn, maar ook om de strijd tegen het achterlaten van katten op te voeren. Katten die achtergelaten moeten namelijk vaak geëuthanaseerd worden.   


Sinds 1998 is de identificatie van honden aan de hand van een microchip en de registratie in de Dog ID database verplicht. Deze verplichting bestaat vanaf nu ook voor katteneigenaars en dat binnen de 12 weken na hun geboorte of bij verandering van eigenaar. De drie gewesten hebben beslist om samen een database op  te zetten die online consulteerbaar is: https://online.catid.be


De drie gewestelijke ministers bevoegd voor Dierenwelzijn zijn tevreden dat de maatregel van kracht wordt.
 
Bianca DEBAETS, Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn:  “Katten kennen geen grenzen; dat kan iedereen met een kat bevestigen. Het is daarom goed dat we een gemeenschappelijke database met de drie gewesten hebben opgezet. Zo kunnen we de eigenaars responsabiliseren, verloren katten sneller herenigen met hun baasjes, en de strijd tegen verwaarlozing en het achterlaten van katten opvoeren. Zo kunnen we ook vermijden dat veel katten afgemaakt moeten worden in de asielen.”
 
Ben WEYTS, Vlaams Minister voor Dierenwelzijn: “Met de gemeenschappelijke databank kunnen we de zwerfkattenproblematiek aanpakken en kunnen we verloren gelopen katten veel makkelijker thuisbrengen. De prijs voor de chip en de registratie in de databank bedraagt slechts 3 euro. Als je weet dat de maandelijkse kostprijs van een kat gemiddeld 45 euro bedraagt, dan is die 3 euro zeer relatief. Wie zijn kat graag ziet, laat het beestje registreren”
 
Carlo DI ANTONIO, Waals Minister van Dierenwelzijn, “herinnert er aan dat deze nieuwe maatregel moet gezien worden in tandem met de verplichte sterilisatie van katten, om de controle te garanderen. De verplichte sterilisatie was al in 2009 gevraagd door de Waalse Raad voor Dierenwelzijn, om een echte neerwaartse trend te kunnen bereiken in achtergelaten katten en de overbevolking bij loslopende katten.” 
 
Voortaan is het niet langer toegestaan om een kat te kopen of te adopteren zonder identificatie en registratie. 
Erkende dierenasielen mogen nog steeds ongeïdentificeerde katten opnemen. De verantwoordelijke van het dierensasiel moet dan zelf de kat identificeren en op zijn naam registreren.

Ook buitenlandse katten die met hun baasje naar België komen vallen onder de regelgeving. Deze katten moeten binnen 8 dagen na aankomst worden geregistreerd. Enkel katten die minder dan 6 maanden in België zullen verblijven zijn vrijgesteld.
De kost voor identificatie en registratie bedraagt ongeveer 50 euro (2,90 EUR voor registratie in de database aan te vullen met honorarium dierenarts).