Reiniging en desinfectie volgens de nieuwste inzichten

Een dagelijks terugkerende bezigheid in de dierenartsenpraktijk is het reinigen en desinfecteren. Desondanks is de kennis hieromtrent lang niet altijd toereikend, en is voor veel dierenartsen de nieuwe regelgeving niet volledig bekend.