Roslin-instituut stelt varkenssoort voor die genetisch resistent is tegen PRRS

De universiteit van Edinburgh toont in een recente studie aan dat hun genetisch gemanipuleerde varkens resistent zijn tegen het PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome), een virus dat ook wel Abortus Blauw wordt genoemd.

De desbetreffende varkens werden aan het virus blootgesteld en vervolgens aan een bloedonderzoek onderworpen: er viel geen enkel teken van infectie te bespeuren. Bovendien is er geen verandering in DNA waargenomen, noch een effect op gezondheid of welzijn.

Door PRRS verliest de varkensindustrie in de VS en Europa jaarlijks ongeveer 2,5 miljard dollar. Het virus veroorzaakt ademhalingsproblemen en de dood bij biggen en leidt tot abortus bij besmette drachtige zeugen.

Het PRRS-virus hecht zich vast aan een receptor, CD163 genaamd, gelegen aan de oppervlakte van varkenscellen. Onderzoekers van het Roslin-instituut gebruiken genoom correctietechnieken om dat deel van het CD163-gen te onderdrukken waaraan het PRRS-virus zich vasthecht. 

Andere onderzoekers hebben dezelfde techniek gebruikt en de gehele CD163-receptor verwijderd. Volgens hen zorgt het verwijderen van een enkel onderdeel van de CD163 ervoor dat de receptor zijn normale functie behoudt en het risico op bijwerkingen vermindert.

De studie is het resultaat van een samenwerking tussen de universiteit en het Britse bedrijf in dierlijke genetica Genus. Eerdere laboratoriumstudies spraken al over dierlijke cellen die resistent zijn tegen PRRS. De laatste studie bestond er, voor de eerste keer, in om de dieren zelf bloot te stellen aan het virus.

Genomic publishing zou een doeltreffend middel kunnen zijn in de bestrijding van PRRS. De universiteit van Edinburgh legt uit dat het virus zich snel verspreidt en endemisch is in de meeste varkensproducerende landen wereldwijd. De vaccins slagen er meestal niet in om verspreiding ervan te voorkomen.

Dr. Christine Tait-Burkard van het Roslin-Instituut geeft echter aan dat als deze resultaten veelbelovend zijn “men nog een aantal jaren moet wachten om sandwiches te kunnen eten met spek van varkens die resistent zijn tegen het PRRS-virus”. 

Ook voegt ze toe dat een openbaar debat over de aanvaardbaarheid van genetisch gemanipuleerd vlees nodig zal zijn om politieke leiders te informeren over de manier waarop de technieken gereguleerd moeten worden.

Natuurlijk moeten ook langeretermijnstudies worden uitgevoerd om te bevestigen dat deze genetische modificaties geen onvoorziene nadelige effecten hebben op de dieren.

Ten slotte concludeert ze dat als deze studies succesvol zijn en het publiek deze technologie accepteert, haar team partnerbedrijven zal zoeken om de technieken op commerciële fokdieren toe te passen.

Dit onderzoek van het Roslin-instituut werd mede gefinancierd door de Onderzoeksraad voor Biotechnologie en Biologische Wetenschappen van het Verenigd Koninkrijk en door Genus.

Bron : Animal Pharm