Savab Lentemeeting - The link between animal and human abuse

Iets meer dan een jaar geleden hoorden een aantal van de VDWE-leden op een internationaal congres twee lezingen aangaande zogenaamde ‘Violent Households’.  Freda Scott Parker legde in deze voordrachten het verband tussen geweld naar familieleden en geweld naar huisdieren binnen een gezin. Wij waren hierdoor zodanig geraakt en geschokt dat we ter plekke besloten dat we met deze informatie iets moesten doen. We beseften immers dat wij in het verleden hoogstwaarschijnlijk een aantal gevallen van geweld naar, of misbruik van, huisdieren gemist hadden. En dus eveneens het risico van geweld naar gezinsleden niet onderkend hadden.

Aangezien wij zeer gemotiveerd waren om deze boodschap uit te dragen, hebben wij met de steun en medewerking van SAVAB Flanders dit symposium georganiseerd. Het is onze bedoeling om interdisciplinaire bewustwording tot stand te brengen, en dus zowel dierenartsen en mensen die beroepshalve met dieren en dierenwelzijn in aanraking komen, alsook alle mogelijke humane hulpverleners in deze sector bewust te maken van deze problematiek die in twee richtingen werkt. Want:

               Als huisdieren worden mishandeld zijn gezinsleden in gevaar,

               als gezinsleden worden mishandeld zijn huisdieren in gevaar!

Naast sensibilisatie en alertheid is het belangrijk te weten wat wij kunnen doen. Welke vragen kunnen we stellen om gevallen van mishandeling te onderkennen, wat is er mogelijk op gebied van bewijsverzameling, welke aanspreekpunten zijn er om mogelijks verdere stappen te ondernemen en hulp op gang te brengen? Met andere woorden: welke schakel in de hulpverlening bij zowel lichamelijk als emotioneel intra familiaal geweld kan ieder van ons zijn?

Praktisch

Op vrijdag 5 mei zijn er een aantal lezingen gepland, zie programma.

Op zaterdag 6 mei kan je deelnemen aan een workshop waarin samen met Freda Scott Parker en Paula Boyden tijdens een aantal rollenspelen dieper wordt ingegaan op de problematiek. Voor deze workshop is het aantal deelnemers beperkt.

Hotel Van der Valk in Machelen 

4 & 5 MEI 2018

Symposium georganiseerd door  de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie,
in samenwerking met SAVAB-Flanders.