Logo M-News UGent

Logo M-News UGent

Streptococcus agalactiae duikt terug op bij onze Noorderburen

Onlangs ging het jaarlijkse congres van de National Mastitis Council door in Dallas, VSA. Het M-team van de UGent was aanwezig en brengt verslag uit over een interessante lezing rond het terug opduiken van Streptococcus agalactiae bij onze Noorderburen (Bellato et al., werkzaam bij de Royal GD). Streptococcus agalactiae is een erg besmettelijke mastitisverwekker die vroeger erg vaak voorkwam maar vandaag bijna volledig uit onze kuddes is verdwenen, o.a. door het strikt toepassen van hygiënemaatregelen tijdens het melken en het succesvol behandelen van geïnfecteerde koeien. In onder andere de Scandinavische landen is deze bacterie echter aan een opmars bezig op melkveebedrijven. Ook in Nederland neemt de incidentie toe, reden waarom men dit onderzoek startte.

Men onderzocht 268 Streptococcus agalactiae isolaten afkomstig van 74 Nederlandse melkveebedrijven en men gebruikte moleculaire technieken om de isolaten met elkaar te vergelijken om iets te leren over het waarom van de opmars. Binnen de 268 isolaten werden 152 verschillende stammen gevonden. Genen die coderen voor virulentie waren vaak aanwezig. Bijna alle isolaten droegen daarnaast resistentiegenen tegenover de zogenaamde macroliden. Daarnaast zag men op basis van de aanwezigheid van resistentiegenen tegen tetracyclines ook aanwijzingen dat heel wat isolaten van humane oorsprong waren.

De auteurs concluderen dat hun bevindingen en met name de reële kans dat de mens koeien besmet, erg relevant zijn en verder bewijs leveren voor de veranderde epidemiologie van Streptococcus agalactiae. Daar waar “koe-naar-koe transmissie” in de jaren zestig en daarna erg belangrijk was, lijkt dat vandaag anders en lijkt ook “mens-naar-koe transmissie” een realiteit. Dat zou kunnen verklaren waarom dat deze mastitisverwekker na een periode van quasi afwezigheid nu opnieuw vaker voorkomt. Sommige van de gevonden stammen kunnen ernstige ziekte veroorzaken bij pasgeborenen en volwassenen. Daarom benadrukken de onderzoekers dat waakzaamheid geboden is en dat surveillance van tankmelk nodig blijft. Alle isolaten bleken wel gevoelig te zijn aan onder andere penicilline wat behandelen mogelijk maakt.

Meer van dit soort nieuws? Abonneer je dan op M-News.