Studie toont aan dat honden de meeste prostaatkankers kunnen opsporen

Deze studie toont aan dat honden de meest agressieve vormen van de ziekte met een hoge specificiteit en gevoeligheid kunnen detecteren. 

Nieuw onderzoek zou de weg kunnen banen voor een meer precieze en niet-invasieve methode voor de vroege diagnose van prostaatkanker, ter ondersteuning van de PSA-test. Deze test wordt tegenwoordig het meest gebruikt, maar een van de uitdagingen van deze test is dat andere aandoeningen een hoge PSA kunnen veroorzaken, zonder dat het daarbij om kanker gaat.

De studie toont aan dat honden de meest agressieve vormen van de ziekte met een hoge specificiteit en gevoeligheid kunnen detecteren. Bovendien kunnen ze ook via urine van patiënten andere prostaataandoeningen opsporen. 

De onderzoekers combineerden drie benaderingen: reukzin van de hond, een chemische analyse, ondersteund door artificiële intelligentie (AI) van vluchtige organische stoffen (VOC's) in urinemonsters, en microbiële analyse van urinemonsters van mannen die een biopsie ondergaan voor vermoedelijke prostaatkanker.

De resultaten toonden aan dat de reukzin van de honden voor 71% gevoelig was, het percentage waarbij honden correct positieve monsters identificeerden, en voor 73% specifiek, het percentage waarbij honden negatieve monsters correct negeerden, inclusief de stalen die overeenkwamen met andere ziekten, bij het detecteren van prostaatkanker Gleason 9, het meest agressieve type. De honden identificeerden ook correct dat 73% van de patiëntenstalen de ziekte niet bevatten. Deze resultaten zijn gunstig in vergelijking met de meest gebruikte screeningstest voor prostaatkanker, de PSA-bloedtest, en laten zien hoe een nieuwe screeningstest op basis van de gevoeligheid van hondenreukzin de PSA-test zou kunnen ondersteunen en de diagnose zou kunnen verbeteren, wat tot betere gezondheidsresultaten zou kunnen leiden en ook levens zou kunnen redden.

"Dit is de eerste echt gecontroleerde studie: mensen en honden waren dubbelblind op de monsters van kankerpatiënten en gezonde patiënten, wat betekent dat noch de honden, noch de trainers wisten waar de positieve monsters zich bevonden. Er kon dus geen sprake zijn van vooringenomenheid", aldus de onderzoekers. 

De resultaten laten zien dat honden kunnen worden getraind om de meest agressieve en dodelijke vorm van prostaatkanker uit VOC's te detecteren. Het identificeren van de exacte moleculen in de geur zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een kunstmatige hondenneus die prostaatkanker in urine detecteert op dezelfde manier als biosensoren worden gebruikt om drugs en explosieven te detecteren, die ook unieke moleculaire geurkenmerken hebben.

Claire Guest, medeoprichter en wetenschappelijk directeur van Medical Detection Dogs, merkt op: “Dit is erg spannend omdat een van de uitdagingen van de PSA-bloedtest, de meest gebruikte test van vandaag, is dat andere aandoeningen een toename van PSA kunnen veroorzaken, maar dat betekent dan nog niet noodzakelijk dat je kanker hebt. De honden in deze studie waren in staat kanker met een goede betrouwbaarheid te onderscheiden van andere prostaataandoeningen”.                                                                                         

“Deze aanvullende informatie kan de PSA-test ondersteunen en een eerdere, niet-invasieve en gevoelige detectie van klinisch agressieve prostaatkankers - die baat zouden hebben bij een vroege diagnose - mogelijk maken, simpelweg op basis van een urinemonster. Dit heeft een enorm potentieel en na verloop van tijd zou het reukvermogen van de hond kunnen worden omgezet in een elektronisch apparaat ”, voegt ze eraan toe.

Andreas Mershin, fysicus en onderzoeker aan het Massachusetts Institute of Technology en co-auteur van de studie, is op zijn beurt tevreden met het werk: “Stel je voor dat, op een dag, smartphones een waarschuwing kunnen sturen over een mogelijk risico op zeer agressieve prostaatkanker, jaren voordat een arts een verhoging van de PSA-waarden opmerkt. Zodra we de neus van de machine tegen prostaatkanker hebben gebouwd, zal deze revolutionair zijn voor andere ziekten. "