Studie van lymfoom bij katten als model van de ziekte bij de mens

Het laaggradig kattenlymfoom is een opkomende spijsverteringskanker die als model kan worden gebruikt om de ziekte bij de mens te bestuderen. 

Lymfoproliferatieve T-celaandoening van het maagdarmkanaal (GI-TLPD) is een zeldzaam menselijk primair lymfoom dat onlangs is opgenomen in de herziene classificatie van lymfoïde neoplasmata van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Bij huiskatten, daarentegen, is LGITL een opkomende ziekte waarvan de incidentie zorgwekkend is, omdat het het leven van het dier in gevaar kan brengen. Deze kanker treft vooral oudere katten en wordt in verband gebracht met niet-specifieke symptomen van het maagdarmkanaal en een traag beloop.

In een recente studie werd bepaald of LGITL van katten zou kunnen dienen als studiemodel voor humane GI-TLPD. Om het onderzoek uit te voeren, werden klinische, laboratorium- en radiologische gegevens geanalyseerd en werden histopathologische en moleculaire studies uitgevoerd op biopsieën van de dunne darm van 22 huiskatten met de diagnose LGITL.  

De histopathologische analyse gaf aan dat LGITL voornamelijk in het jejunum plaatsvond. Bovendien werd waargenomen dat de lamina propria van de dunne darm werd geïnfiltreerd door een groot aantal T-lymfocyten. Het aantal intra-epitheliale lymfocyten (IEL) was in alle gevallen hoog. Monoklonaliteit van het gen van de gamma-keten van de T-celreceptor werd in 86% van de gevallen gevonden. Deze resultaten bevestigden dat LGITL bij de kat klinische en histopathologische kenmerken deelt met humane TLPD-GI.