Tips & Tricks:Meer melk voederen en toch vlot spenen kan!

De voeding van kalveren is sinds jaar en dag een punt van discussie: teveel, onvoldoende, risico op diarree, ... . Desalniettemin ontstaat omtrent sommige punten steeds meer consensus. Zo is men het er tegenwoordig over eens dat de jeugdgroei gedurende de eerste 6 levensmaanden het meest efficiënt is en dat hiervoor geen compensatoire groei bestaat. Tegenwoordig streeft
men naar een groei van 800 - 1000 gram/dag, en dat ook in deze periode. Het beperken van de melk uit schrik voor diarree is tegenaangewezen aangezien diarree bij deze jonge kalveren hoofdzakelijk te wijten is aan stress en een te hoge infectiedruk. Het respecteren van de melkpoederconcentratie, de melktemperatuur, het volume van de voederbeurt relatief tov het lebmaagvolume (4 - 5% van het LG/voederbeurt), de regelmaat van de voederbeurten, bij voorkeur melk voederen via een speen, het voldoende hoog hangen van de melkemmer, ... zijn daarbij eveneens van belang.