Torticollis bij konijnen: oorzaken van een scheve kopstand

Eigenaars die op een dag hun konijn aantreffen met een scheve kop, zijn vaak in paniek. Het ziet er onnatuurlijk uit en het lijkt een niet-waardig bestaan voor het konijn. Het allerbelangrijkste op dat moment is achterhalen wat de torticollis veroorzaakt. Ben je er op tijd bij, dan zal in veel gevallen het konijn na de behandeling van de scheve kopstand verlost zijn, maar ook met een scheve kop kan - indien de onderliggende ziekte onder controle is - het konijn een waardig en gelukkig leven leiden en betekent dit niet meteen een reden tot euthanasie.