UGent zoekt honden met kwaadaardige tumoren

In het kader van een klinische studie naar de nieuwe antikankerstrategie OncoCiDia zijn we vanaf 1 augustus 2016 op zoek naar honden met kwaadaardige tumoren.

Vereisten:

  • De tumor moet uitwendig bereikbaar zijn (dus niet intra-thoracaal of -abdominaal)
  • De tumor moet een solide tumor zijn (dus geen lymfoma of leukemie)
  • De hond mag geen andere pathologie vertonen (zoals lever-, nier- of hartfalen)

Nieuwe behandelmethodes voor kanker

OncoCiDia is een behandelstrategie die bestaat uit een twee-stappen behandeling. Met een eerste inspuiting met CA4P (Combretastatine A4-Fosfaat) wordt de bloedvoorziening naar de kanker afgebroken, waardoor het grootste deel van de kanker zeer snel zal afsterven. Dit middel is zeer specifiek voor de bloedvaten van de kanker en zal dus niet werken op bloedvaten van andere weefsels en organen. De kankercellen die zich op het uiteinde van de kanker bevinden kunnen soms hun bloedvoorziening krijgen van bloedvaten van deze andere weefsels en kunnen dus ontsnappen aan de inspuiting met CA4P.

Om deze overgebleven kankercellen ook te vernietigen wordt na 24 uur een tweede inspuiting gegeven met 131I-Hyp (Radioactief jodium gebonden aan Hypericine). 131I-Hyp bindt aan de stervende kankercellen en zal daar ter plaatse straling uitzenden. Deze straling komt terecht in de overgebleven rand van kankercellen waardoor deze cellen ook zullen afsterven.

Wat verwachten we van dit project?

Uit de resultaten van studies bij mensen en knaagdierkanker modellen verwachten we dat de kanker zal krimpen na deze therapie. Volledige verdwijning van de kanker behoort tot de mogelijkheden, maar kan niet in elk geval gegarandeerd worden. Het voordeel van deze behandeling is dat ook kankercellen op andere plaatsen (zoals uitzaaiingen) behandeld worden. OncoCiDia kan ook patiënten met een kanker die, vanwege zijn grootte of locatie, niet chirurgisch verwijderd kan worden, helpen. Wanneer de kanker gekrompen is, verhoogt de kans dat hij alsnog weggesneden kan worden.

Verloop van de behandeling

De hond at random verdeeld in groep A of B. Aan groep A wordt enkel CA4P intraveneus toegediend; aan groep B worden de twee componenten van het protocol intraveneus toegediend met een tussentijd van 24uur. De werkzaamheid van de componenten en de evolutie van de tumor worden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd aan de hand van klinische onderzoeken, bloedafnames en medische beeldvormingstechnieken.

De ganse behandeling en nazorg gebeuren in de kliniek en vanwege de radioactiviteit is het wettelijk verplicht om de hond gehospitaliseerd te laten tot wanneer de straling voldoende is afgenomen (= meestal na een aantal dagen). Na de start van de behandeling vinden maandelijkse controles plaats gedurende een periode van 6 maand. Tijdens deze controleafspraken worden zowel de tumor als de algemene toestand en levenskwaliteit van de hond beoordeeld.

Deze gehele behandeling wordt gratis aangeboden.

Contactpersoon:

Dierenarts Eline Abma  –  eline.abma@ugent.be - tel: 09-331 3090

Promotoren

Prof. Hilde de Rooster  –  hilde.derooster@ugent.be

Prof. Sylvie Daminet – sylvie.daminet@ugent.be