Uiergezondheid op robotbedrijven door M-Team UGent

In België opteert 60% van de melkveehouders die voor een nieuwe melkmachine kiest vandaag voor een automatisch melksysteem. Een dergelijk systeem zorgt niet alleen voor meer vrijheid maar levert ook tijdswinst op. Toch wordt er gezegd dat de uiergezondheid op deze bedrijven minder goed is. Of dat waar is en of bepaalde managementmaatregelen gerelateerd zijn aan de uiergezondheid, onderzochten onderzoekers binnen het MastiMan project – waarvan M-team UGent deel uitmaakte.

Voor het onderzoek werden 48 robotbedrijven bezocht met een DeLaval of Lely melkrobot in België en Zuid-Nederland. De bedrijven hadden gemiddeld 2 melkrobots en 101 koeien met een productie van 31kg melk/koe/dag. Het bedrijfscelgetal over de 48 bedrijven heen was gemiddeld 232.000 cellen/mL. In acht genomen dat het gemiddelde tankmelkcelgetal over alle Vlaamse melkveebedrijven heen ruim 40.000 cellen/mL lager ligt en dat het gemiddelde bedrijfscelgetal 30.000 cellen/mL hoger ligt dan de door ons gebruikte grenswaarde, is dit een minder goed resultaat. Daarnaast lagen ook het vaarscelgetal en het koecelgetal respectievelijk 2.000 cellen/mL en 27.000 cellen/mL boven de grenswaarden. Niet alleen het celgetal maar ook de andere uiergezondheidsparameters waren aan de hoge kant. Zo was er een percentage nieuwe infecties van 7%, lag het percentage genezing in de lactatie met 32% net boven de ondergrens en was het percentage bestaande infecties maar net gelijk aan 10%. Voor meer details hierover of nog meer M-News, schrijf je in op de mailinglijst van M-News.