Unieke collegereeks Dier & Recht gratis toegankelijk voor geïnteresseerden

Vorig jaar werd de Leerstoel Dier & Recht opgericht aan de Faculteit Rechten van UAntwerpen. Deze start op woensdag 25 september met een nieuw interdisciplinair vak Dier & Recht, een reeks colleges over het statuut van dieren in de meest uiteenlopende rechtstakken. En het goede nieuws is: de lessenreeks is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Docenten van de Faculteit Rechten, het Departement Diergeneeskunde en het Departement Wijsbegeerte zullen samen met collega’s van de UGent en van het Vlaamse Departement Dierenwelzijn uiteenzettingen geven over het statuut van dieren in de meest uiteenlopende rechtstakken. Hoe zit het bijvoorbeeld met proefdiergebruik in Vlaanderen? Is het ethisch verantwoord om een huisdier te houden? Hoe worden landbouwhuisdieren vandaag beschermd? Bedoeling is onderzoek te doen naar ‘dierwaardigheid’ in onze samenleving, want het wettelijk kader is momenteel niet helder.

“De veelzijdige benadering van dieren en hun statuut zal alle deelnemers prikkelen om buiten de huidige denkkaders te treden, richting dierwaardigheid als uitgangspunt”, zegt prof. Frederik Swennen, decaan van de Faculteit Rechten en houder van de leerstoel. “De traditionele indeling van dieren als zaken, versus mensen, zal worden verlaten.”

De colleges zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De Faculteit Rechten nodigt in de eerste plaats advocaten en andere juristen uit die werken rond het dier in het recht, maar ook dierenartsen, dierenrechtenorganisaties, dierenasielen en gewone dierenliefhebbers zijn welkom. 

Bovendien is deelname gratis, enkel voor een aanwezigheidsattest betaal je een eenmalige administratiekost. Inschrijven is wel verplicht en kan via deze link, per sessie of voor de hele reeks. 

Praktisch

Wanneer: Woensdag 25 september 2019 van 18 tot 21 uur: Openingscollege Dier & Recht.

Waar: Aula R.012, Stadscampus UAntwerpen (Rodestraat 14, 2000 Antwerpen).