Update in online verkoop van geneesmiddelen door dierenartsen

De online verkoop van geneesmiddelen mag momenteel niet gebeuren door dierenartsen; niet voor voorschriftplichtige producten, noch voor niet-voorschriftplichtige producten. Apothekers daarentegen mogen vandaag wel al online medicatie verkopen zolang deze niet-voorschriftplichtig is. 

Vanaf 28 januari '22 verandert er echter iets aan deze wetgeving. Vanaf dan zullen ook dierenartsen online niet-voorschriftplichtige medicatie mogen aanbieden aan hun patiënten die ze onder behandeling hebben.

De online verkoop van voorschriftplichtige medicatie blijft echter verboden, zowel voor apothekers als dierenartsen.

De periode dat niet-voorschriftplichtige medicatie online aangeboden mag worden na de initiële consultatie ligt momenteel nog niet vast, maar zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst door het FAGG bepaald worden.

 

Bron: SAVAB