Vaccins voor varkens hebben wereldwijd de wind in de zeilen en deze tendens zal zich verderzetten in de toekomst

De globale markt voor varkensvaccins kent een continue groei door de wereldwijde stijging van varkensziekten. Volgens de laatste studie van Transparency Market Research werd de markt in 2016 geschat op 1784 miljoen dollar en deze zou tussen 2017 en 2025 jaarlijks meer dan 7% groeien om voor 2025 een waarde te bereiken van 3208 miljoen dollar.

De markt kent een aanzienlijke groei door de toegenomen investeringen van de overheden op gebied van dierengezondheid, de hoge incidentie van varkenspest en de gestegen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling om gezondheidsproblemen bij varkens te elimineren.

De markt van varkensvaccins is opgedeeld volgens de gebruikte technologie, de ziekten, de eindgebruiker en de regio. Wat technologie betreft onderscheiden we geïnactiveerde vaccins, geconjugeerde (subunits), levend geattenueerde, anatoxine, met DNA en recombinant vaccins.

Uit het rapport blijkt dat de markt van de levend geattenueerde vaccins de grootste is en nog sterk verder zal groeien. Anderzijds wordt het segment van de geïnactiveerde vaccins geschat op een waarde van 3951 miljoen dollar tussen nu en 2024. Ook bij de DNA vaccins wordt een sterke groei vastgesteld.

Wat de ziekten betreft zien we diarree, varkensgriep, arthritis, atrofische rhinitis, PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome), PMWS (porcine multisystemic wasting syndrom) door het porcine circovirus en andere aandoeningen zoals leptospirose. PMWS en diarree domineerden wereldwijd de markt in 2016 en dit zou zo blijven tot 2025.

Wat eindgebruikers betreft is de markt opgesplitst in dierenklinieken/dierenartsenpraktijken en varkensbedrijven. In deze zin domineren de varkensbedrijven de markt door de jaarlijks stijgende vraag naar vlees en andere producten.

Geografisch zijn de belangrijkste regio’s voor varkensvaccins Noord-Amerika, Europa, Pacifisch Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. De markt wordt gedomineerd door Noord-Amerika door de groei van de varkensbedrijven daar en door de toename van infecties bij varkens in de Verenigde Staten.