Pixabay

Pixabay

Validatie van een nieuwe marker om hemolytische anemie op te sporen bij honden

Anemie kan ingedeeld worden in hemorragische en hemolytische anemie en beide vormen worden verschillend behandeld.

Anemie is een aandoening die veroorzaakt wordt door een verandering in de hoeveelheid of de kwaliteit van erythrocyten. Anemie kan ingedeeld worden in hemorragische of hemolytische anemie, met elk verschillende etiologieën en behandelingen.

De endogene productie van koolmonoxide tijdens het hemoglobinemetabolisme leidt tot de vorming van carboxyhemoglobine. En er werd ontdekt dat de concentratie carboxyhemoglobine abnormaal hoog is bij mensen met hemolytische anemie.

Om te evalueren of de concentratie van carboxyhemoglobine hemolytische anemie kan onderscheiden van andere vormen van anemie bij honden, heeft een team van onderzoekers onlangs een onderzoek uitgevoerd.

In het onderzoek werden 27 honden ingezet met hemolytische anemie (immuungemedieerde HA, n = 22; microangiopathische HA, n = 5), 27 honden zonder HA (nierziekte, n = 14; immuungemedieerde trombocytopenie, n = 6 en diversen, n = 7) en 24 controlehonden zonder anemie.

Bij opname in en ontslag uit de kliniek werden carboxyhemoglobine, volledig bloedbeeld en biochemisch profiel bepaald.

Er was een verschil in het gehalte van carboxyhemoglobine tussen honden met HA (7,7%) en zonder HA (3,6%) en honden met HA en honden zonder anemie (3,5%). Er werd geen verschil gevonden tussen honden zonder HA en honden zonder anemie. Er werden drie optimale waarden geïdentificeerd, waarvan de resultaten een overeenkomstige sensitiviteit/specificiteit gaven van respectievelijk 92,6%/100%, 100%/92,6% en 96,3%/96,3%. Verder werd noch carboxyhemoglobine, noch een van de analyten geassocieerd met overleving.

Naar aanleiding van deze gegevens specificeren de auteurs dat "carboxyhemoglobine een uitstekende voorspeller bleek te zijn van hemolytische anemie bij honden en dat het een nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn voor diagnose en follow-up."