Vanaf 2018 verplichte sterilisatie van katten in Brussel

De Brusselse regering heeft op initiatief van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets een besluit goedgekeurd dat vanaf 2018 de sterilisatie van alle huiskatten in Brussel verplicht. De maatregel is het sluitstuk van een meerjarenplan rond katten in Brussel. De verplichte sterilisatie zal de Brusselse kattenpopulatie op termijn drastisch doen krimpen en draagt zo rechtstreeks bij aan een vermindering van het aantal gevallen van katteneuthanasie.
 
Alle voor 1 januari 2018 geboren katten moeten gesteriliseerd worden voor 1 juli 2018. Volwassen katten die naar Brussel verhuizen moeten gesteriliseerd worden binnen de 30 dagen na de verhuis. Alle na 1 januari 2018 geboren katten moeten verplicht gesteriliseerd worden voor ze 6 maanden oud zijn.
 
"Ik heb deze maatregel zoals aangekondigd eerst voorgelegd aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. De Raad is van mening dat de verplichte sterilisatie van cruciaal belang is in ons meerjarig kattenplan", vertelt Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets. "Een gesteriliseerde kat leeft langer en wordt minder snel ziek. Ze is ook minder agressief. Zo’n kattin zal ook ’s nachts minder actief zijn en minder vechten met andere katten. Daardoor neemt nachtelijke overlast door kattenlawaai af en lopen de katten minder verwondingen op. Daarbovenop zal de kattenpopulatie ook drastisch dalen waardoor het aantal gevallen van katteneuthanasie ook zal dalen. Elk jaar worden er in Brussel om en bij de 900 katten geëuthanaseerd wegens plaatsgebrek in de opvangcentra. Hoog tijd om die praktijken een halt toe te roepen en maatregelen te nemen die het welzijn van onze katten ten goede komen" .
 
De kattensterilisatie is van toepassing op alle katten in het Brussels gewest behalve katten van professionele of occasionele kwekers.
 
De dierenarts die de sterilisatie uitvoert overhandigt de eigenaar van de kat een sterilisatiebewijs dat ook de verdere identificatie van de kat mogelijk maakt. Alle katten worden geregistreerd en opgenomen in een kattendatabank zoals dat ook reeds voor honden gebeurt.
 
Wie de verplichte sterilisatie niet naleeft, stelt zich bloot aan mogelijke administratieve sancties en boetes zoals voorzien in de wetgeving op het dierenwelzijn. Staatssecretaris Debaets kondigt ook nieuwe informatiecampagnes aan rond de kattensterilisatie, in opvolging van de campagne in december 2016.