Veepeiler en de praktijk

Veepeiler en de praktijk:
Een geval van de bacteriële huidinfectie Dermatophilus congolensis bij melkvee

 

Op een vrijdag krijgt Veepeiler een telefonische oproep met een wel heel speciale melding. Op een melkveebedrijf zouden meerdere dieren te lijden hebben van schurft; tot een derde van de melkkoeien heeft er in meer of mindere mate last van. Daar schurft in ons land wel frequent voorkomt bij dieren van het Belgisch witblauw ras maar slechts zelden, en dan in extreme gevallen, bij melkvee, beslist de Veepeilerdierenarts – in overleg met de bedrijfsdierenarts – om snel ter plaatse te gaan. De  beschrijving van de letsels laat echter al vermoeden dat het niet om schurft gaat.

 

Symptomen

Tijdens het bedrijfsbezoek worden de letsels op de koeien bekeken en stalen genomen. De dieren vertonen verhevenheden op de huid waar de haren rechtop staan. Bij verschillende dieren is dit zichtbaar in de halsstreek; bij andere echter is ook de huid aan de achterhand en aan de achterzijde van de uier aangetast. De dieren hebben merkelijk last van deze letsels en een bemonstering blijkt pijnlijk te zijn. Volgens de veehouder vertonen de ernstig  aangetaste dieren een tijdelijke productiedaling.

 

Wanneer men de letsels manipuleert, is het mogelijk op de verhevenheden de haren te verwijderen. Een korstje komt dan mee los waaronder een rozig huidletsel achterblijft, al dan niet bedekt met wat etterige substantie. De losgekomen haartjes met het korstje hebben een penseelachtig aspect, het ‘paint brush’ uitzicht.

 

Diagnose

Het uitzicht van de letsels doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een bacterie, genaamd Dermatophilus congolensis. Deze aandoening is beter gekend bij paarden, maar kan eveneens bij runderen en andere diersoorten, zoals schapen, letsels veroorzaken. Laboratoriumanalyses bevestigen ons vermoeden.

 

Behandeling

Na enige tijd maken gezonde dieren genoeg afweer om deze bacterie te overwinnen. Desalniettemin kan deze kiem zich manifesteren als een bedrijfsprobleem. Behandeling is mogelijk. Dit kan lokaal ter hoogte van de letsels met een ontsmettingsmiddel. Bij ernstig aangetaste dieren is dit niet zinvol en kan een algemene behandeling met antibiotica nodig zijn. Een dergelijke behandeling gebeurt best in overleg met de bedrijfsdierenarts.

 

Over Veepeiler Rund

Veepeiler Rund wil de sanitaire situatie in de rundveehouderij actief monitoren door diagnostische ondersteuning te bieden bij specifieke bedrijfsproblemen en door de 'vinger aan de pols te houden' via het verzamelen van epidemiologische gegevens op basis van praktijkgerichte veldproeven. Veepeiler Rund is in het leven geroepen op initiatief van DGZ, Arsia, de faculteit Diergeneeskunde van UGent en de landbouworganisaties en wordt financieel gesteund door het Sanitair Fonds.

Meer informatie vindt u hier

 

 

 

Letsels achterhand

 

Letsels halsstreek

 

Typisch beeld bij bemonstering (‘paint brush’ uitzicht)

 

Cultuurplaat

 

Microscopisch beeld