Verband tussen type bedding, management en uiergezondheid op melkveebedrijf

Bedding, het management ervan en uiergezondheid zijn op een melkveebedrijf onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de zomereditie van M-news geeft het M-team enkele algemene vuistregels mee met betrekking tot het type bedding en het management ervan, de impact op de infectiedruk en uiergezondheid. Wij vatten ze hieronder voor je samen.

Bedding en infectiedruk

  • Het aantal Escherichia coli (E. coli) en Klebsiella spp. bacteriën is steeds hoger in organisch beddingmateriaal (bijv. gehakseld stro, zaagsel) dan in anorganisch beddingmateriaal (bijv. zand). 
  • Klebsiella spp. lijken gemakkelijker te groeien in zaagsel dan in gehakseld stro, terwijl Streptococcusspp. gemakkelijker lijken te groeien in gehakseld stro dan in zaagsel.
  • E. coli en Klebsiella spp. groeien het minst gemakkelijk in diepstrooiselboxen gevuld met vers zand en het gemakkelijkst in diepstrooiselboxen gevuld met gescheiden mest. Streptococcus en Streptococcus-achtige organismen lijken even gemakkelijk te groeien in zand als in gescheiden mest.

Bedding management en infectiedruk

  • Regelmatig schoonmaken van de ligbedden heeft veel meer impact op het aantal Klebsiella spp. en E. coli bacteriën dan het type beddingmateriaal. Beddingmateriaal waarvan een voorraad wordt aangelegd ter hoogte van de kopruimte kan reeds verontreinigd zijn met Klebsiella species en resulteren in een mastitisuitbraak. 
  • Ook de frequentie van schoonmaken van de loopgangen beïnvloedt de infectiedruk waaraan de koeien worden blootgesteld bij het neerliggen. Koeien nemen immers veel mest vanop de loopgangen mee tot in het achterste deel van de ligbedden waar de uier bij het neerliggen contact maakt met de omgeving. 
  • Zaagsel vermengen met gebluste kalk lijkt effectief te zijn in het beperken van de infectiedruk aan omgevingsgebonden mastitisverwekkers, zoals E. coliKlebsiella spp. en Streptococcus spp. op zowel het ligbed als de speenhuid. 

Bedding en uiergezondheid

  • Naarmate het aantal E. coli en Klebsiella spp. bacteriën per gram droge stof beddingmateriaal toeneemt, neemt ook het aantal klinische mastitisgevallen tijdens de lactatie toe. 
  • Melkveebedrijven waar gescheiden mest als beddingmateriaal wordt gebruikt, hebben gemiddeld gezien een hoger tankmelkcelgetal en een hoger percentage klinische mastitis dan melkveebedrijven waar een ander organisch beddingmateriaal, vers zand of gerecycleerd zand wordt gebruikt. 

Meer M-News? Schrijf je hier in op hun nieuwsbrief.