Verdenking van idiopathische longfibrose bij een West Highland White Terrier

In de humane geneeskunde is idiopathische longfibrose (IPF, idiopathic pulmonary
fibrosis) een progressieve fibrotische ziekte van de longen met een tot op heden
onbekende etiologie en een slecht begrepen pathogenese. De prognose is somber en er is
nog geen behandeling om de aandoening te genezen of om de progressie te stoppen. De
oorsprong en de ontwikkeling van deze aandoening lijken een gevolg van een interactie
tussen bepaalde omgevingsfactoren en een onderliggende genetische predispositie maar
over beide is er tot op heden nog weinig opheldering. In de diergeneeskunde werd een
gelijkaardige pathologie beschreven bij honden, in het bijzonder bij de West Highland
White Terriër (WHWT), al kunnen ook andere rassen zoals Cairn terrier, Bull Terrier en
Staffordshire Bull Terrier getroffen worden.