Voeding van kalveren met neonatale diarrhee

Een kleine opfrissing

Vertering

Bij een pasgeboren kalf zijn de nutritionele behoeften en het verteringsmetabolisme zeer hoog. De enterocyten zelf halen hun energie deels uit de bloedbaan maar voornamelijk rechtstreeks uit het intestinale lumen. Melk is hierbij de ideale voedingsstof aangezien die het best aansluit bij de behoeften van de enterocyten (Heath et al. 1989, Naylor, 1990). Hoewel de kolonisatie van de darm snel plaatsvindt, duurt het 2 tot 6 weken, vooraleer een stabiele instestinale flora bij de pasgeborene is geïnstalleerd. Dit is tevens de periode tijdens dewelke de flora het makkelijkst ontregeld geraakt. In de humane geneeskunde is aangetoond dat onder bepaalde omstandigheden, zoals geboorte via keizersnede en het gebruik van antibiotica (oraal>parenteraal), deze tijd tot stabilisatie van de intestinale flora langer kan duren. Tegelijkertijd ontwikkelt de enzymatische activiteit van de enterocyten zich, met centraal hierin de lactases die reeds functioneel zijn vanaf de geboorte(Kedinger et al. 1986).

Diarrhee

Diarrhee wordt gedefinieerd als de frequente (> 5/dag) emissie van feces met een afwijkende consistentie. Beide zaken, zowel frequentie als afwijkende consistentie, moeten gelijktijdig aanwezig zijn om te kunnen spreken van diarrhee. Bij diarrhee wordt slechts 60-80% van het opgenomen volume geabsorbeerd. Orale rehydratatie resulteert dus in een toename van het fecesvolume.