Vreemd voorwerp in de oesofagus bij een hond

Volgens de eigenaars braakt Skippy sinds twee dagen een tiental keer per dag schuimachtig materiaal. Het hondje eet totaal niets en drinkt duidelijk meer dan gewoonlijk (sinds gisteren meer dan een liter per dag). De symptomen traden plots op na een wandeling in het bos. Skippy werd een dag eerder onderzocht door een collega die een symptomatische behandeling instelde (Vogalene®, Scopalamine , Zantac®, Duphapen® en Dexadresson®). Deze behandeling gaf weinig beterschap. Daar Skippy al een aantal keer recidive vertoonde van prostaathyperplasie werd hij 14 dagen voordien gecastreerd. De vaccinaties en de ontworming zijn up-to-date.