Wereldvaccinatiedag: voorkomen is beter dan genezen

De uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons op dit moment bevinden, benadrukken het belang van doeltreffende vaccinatieprogramma’s, bij zowel mens als dier.

Omdat we allemaal bijdragen aan een zorgcontinuüm voor dieren tijdens deze crisis, wordt er op 20 april Wereldvaccinatiedag georganiseerd, die dit jaar valt op de eerste dag van de Europese immunisatieweek. Gezelschapsdierenartsen, dierenartsenassistenten en organisaties binnen de diergeneeskunde en dierengezondheidsindustrie in Europa benadrukken nu, meer dan ooit, het belang van ‘Voorkomen is beter dan Genezen’. Voor een beter diergezondheidsmanagement en een betere verwezenlijking van One Health.

Ziektes bij mensen stoppen door ziektes bij dieren te voorkomen: het is de basis van het concept “One Health”, waarbij de link tussen dieren, mensen en de planeet erkend wordt. Door ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen, kunnen gezondheidsaitorteiten preventief actie nemen, bijvoorbeeld met vaccinatie (waar mogelijk), strengere controle van bioveiligheid op boerderijen of voedselmarkten of door sensibilisatiecampagnes over zowel gezelschapsdieren als vee. 

Bron: Animal Health Eurpe, FECAVA, FVE