Pixabay

Pixabay

Werkzaamheid van placentacellen bij de behandeling van gingivostomatitis bij katten

De behandeling bestond uit een enkele intraveneuze behandeling van gecryopreserveerde mesenchymale stromale cellen  uit de placenta

De mondgezondheid van huisdieren is erg belangrijk; verwaarloosde tanden kunnen voor ernstige problemen zorgen die dan weer tot infecties kunnen leiden, of tot situaties die het welzijn van het dier kunnen schaden, zoals tandverlies, waardoor ze niet goed kunnen kauwen en dus ook niet eten. In dit opzicht is parodontitis een van de meest voorkomende problemen bij oudere katten.

Om die reden werd een studie uitgevoerd om  gegevens te verzamelen over de veiligheid en de werkzaamheid van een enkelvoudige intraveneuze behandeling met uit de placenta afkomstige gecryopreserveerde mesenchymale stromale cellen bij katten met chronische refractaire gingivostomatitis.

De auteurs rekruteerden katten met chronische refractaire gingivostomatitis uit drie dierenklinieken. Alle katten kregen een infuus van 10 x 106 gecryopreserveerde stromale cellen. Follow-upbeoordelingen werden uitgevoerd op dag 15 en 2, 3 en 6 maanden na het infuus. De klinische ernst van de ziekte werd beoordeeld door specialisten a.d.h.v. een scoresysteem en met een vragenlijst voor de eigenaar.

De acht katten namen deel aan alle vervolgbezoeken. Gebruiksklare, systemisch toegediende, van de placenta afkomstige, gecryopreserveerde cellen waren veilig en zorgden voor een duidelijke klinische verbetering bij alle katten, zoals gerapporteerd door de Stomatitis Disease Activity Index-score en de enquête bij de eigenaren.

Rekening houdend met deze resultaten besluiten de auteurs dat een infuus met vers ontdooide en gecryopreserveerde placenta-afgeleide mesenchymale stromale cellen de klinische en bijgevolg de gedragsvoordelen lijkt te bevorderen bij katten met chronische refractaire gingivostomatitis, nadat al hun tanden of de premolaren/molaren getrokken werden. Volgens de auteurs zijn toekomstige gerandomiseerde onderzoeken nodig om de veiligheid en werkzaamheid van deze behandeling te bevestigen.