WHO roept op om een einde te maken aan de verkoop van wilde zoogdieren op voedselmarkten

Een rapport van de WHO, OIE en UNEP (VN-milieuprogramma) geeft aan dat wilde zoogdieren een risico vormen op nieuwe ziekten. "Ze bereiken de markten zonder enig middel om na te gaan of ze drager zijn van gevaarlijke virussen."

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) hebben tussentijdse richtlijnen uitgebracht over het verminderen van de risico's voor de volksgezondheid die horen bij de verkoop van levende wilde zoogdieren op traditionele voedselmarkten over de hele wereld .

Als noodmaatregel roept de gids landen onder meer op om de verkoop van gevangen levende wilde zoogdieren op voedselmarkten op te schorten.

 “Dieren, en met name wilde dieren, liggen aan de bron van meer dan 70% van alle opkomende infectieziekten bij mensen, waarvan vele worden veroorzaakt door nieuwe virussen. Wilde zoogdieren worden blootgesteld aan nieuwe ziekten. Ze komen op de markt zonder enige manier om te verifiëren of ze drager zijn van gevaarlijke virussen”, benadrukken ze.

In het rapport leggen ze uit dat er een risico bestaat op directe overdracht op de mens door contact met speeksel, bloed, urine, slijm, ontlasting of andere lichaamsvloeistoffen van een besmet dier, met een extra risico om de infectie op te lopen wanneer er contact is met de opslagplaatsen van dieren op markten die mogelijk besmet zijn met deze virussen.

Wereldwijd spelen traditionele markten een centrale rol bij het verstrekken van voedsel en levensonderhoud aan grote bevolkingsgroepen. "Het verbieden van de verkoop van deze dieren kan de gezondheid van mensen beschermen, zowel degenen die er werken als degenen die daar kopen", zeggen experts.