WVA erkent behoefte aan innovatie in veterinair onderwijs

De World Veterinary Association heeft haar standpunt bekendgemaakt over aanbevelingen voor dierenartsopleiders om het beroep te innoveren en aan de huidige tijden aan te passen.

De World Veterinary Association (WVA) erkent de noodzaak om veterinaire onderwijsprocessen te innoveren en aan te passen om te komen tot "goed gestructureerde en van voldoende middelen voorziene veterinaire educatie". De WVA stelt dat er programma's nodig zijn om studenten diergeneeskunde voor te bereiden op de uitdagingen van vandaag, zowel in praktijken en klinieken als bij de autoriteiten. "Goed opgeleide dierenartsonderwijzers zijn van essentieel belang opdat studenten de kennis die nodig is om bekwame dierenartsen te worden, kunnen integreren en verwerken.

In sommige delen van de wereld werken de nationale en regionale veterinaire opleidingen met normen en verbeteren zij de kwaliteit van de veterinaire opleidingen door middel van accreditatieprogramma's. Als voorbeelden noemen ze de Council of the American Veterinary Medical Association, de European Association of Veterinary Teaching Establishments (EAEVE), of verschillende organisaties zoals de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) of het European System for Evaluation of Veterinary Education. Andere evaluaties en programma's van dit type zijn bijvoorbeeld dat van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) via het programma voor de evaluatie van de prestaties van veterinaire diensten, om advies en bijstand te verlenen.

Bij het ontwikkelen van een opleiding gebaseerd op veterinaire vaardigheden moet men weten hoe om te gaan met onbekende omstandigheden of onvoorspelbare situaties, situaties die in het beroep van dierenarts vaak voorkomen. Dit kan worden bereikt, zo legt de WVA uit, door mogelijkheden te bieden voor casus- of probleemgestuurd leren, bijvoorbeeld wanneer de opleiders de rol onderzoeken van het ontwikkelen van observatievaardigheden, het toepassen van wetenschappelijke methodologie, diagnose, kritische analyse en reflectie. Bovendien "moeten opleiders aangemoedigd worden om de extra rol van mentor en coach op zich te nemen om de verwerving van zachte vaardigheden te verbeteren (bv. communicatie, werken in groep, mentaal welzijn, enz.) die essentieel zijn voor succes als dierenarts," aldus de WVA.

Opleiders in de diergeneeskunde moeten voortdurend "een holistisch inzicht ontwikkelen in effectieve beoordelings- en onderwijsmethoden voor studenten, en diergeneeskundige onderwijsinstellingen moeten mogelijkheden scheppen en bieden voor opleiders die hun vaardigheden willen verbeteren om de begeleiding van studenten in de diergeneeskundige opleiding te optimaliseren".

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het diergeneeskundig onderwijs blijft verbeteren, beveelt de WVA aan dat de wettelijke instanties op veterinair gebied een sleutelrol spelen bij het toezicht op de programma's voor veterinaire educatie en het bevorderen van opleidingen omtrent digitale geletterdheid.