Xenotransfusie bij een kat met hemoabdomen

Als er geen compatibel kattenbloed beschikbaar is dan kan een xenotransfusie met hondenbloed een alternatief zijn om spoedstabilisatie te bekomen bij anemische katten. Daar in de dagen na de transfusie hemolyse kan verwacht worden van het hondenbloed is het belangrijk om zo snel mogelijk een transfusie uit te voeren met compatibel kattenbloed. Een nieuwe xenotransfusie meer dan 4 dagen na de initiële xenotransfusie kan een ernstige anafylactische reactie veroorzaken die zelfs fataal kan zijn door de vorming van antilichamen. Hier wordt het geval beschreven van een anemische kat van 12 jaar met hemorragische shock ten gevolge van een milttumor en secundair hemoabdomen. Daar er geen kattenbloed beschikbaar was werd hondenbloed toegediend om de kat te stabiliseren. De kat vertoonde geen klinische symptomen van hemolyse en kon 13 dagen na het aanbieden weer naar huis.