Zoetis versterkt zijn engagement om duurzame veeteelt in Sub-Saharisch Afrika te ontwikkelen

Zoetis Inc., het grootste dierengezondheidsbedrijf ter wereld, heeft aangekondigd dat het over de volgende drie jaar een schenking van 14,4 miljoen USD van de Bill & Melinda Gates Foundation zal ontvangen. De bedoeling is om in Ethiopië, Nigeria en Oeganda veterinair-diagnostische netwerken en een dierengezondheidsinfrastructuur te ontwikkelen. 

Met deze schenking kan Zoetis veterinaire laboratoriumnetwerken en hulpverlening ontwikkelen om de beschikbaarheid van lokale veterinaire geneesmiddelen en diensten te vergroten, duurzame ziektediagnostiek toe te passen en de expertise van de lokale dierenartsen te versterken. 

“Wij geloven dat de combinatie van het leiderschap van Zoetis in dierengezondheid en onze ervaring met brede samenwerkingsverbanden in opkomende markten ons in staat zal stellen om de gezondheid van de dieren in de regio snel te verbeteren,” zei Juan Ramón Alaix, Chief Executive Officer van Zoetis. “De toegang tot geneesmiddelen en technologie zal de landbouwers helpen om gezondere dieren groot te brengen en een duurzamere omzet te realiseren. Dat is essentieel voor de economische ontwikkeling van de regio en het welzijn van zijn bevolking.” 

Sub-Saharisch Afrika is niet alleen een van de snelst groeiende gebieden ter wereld, maar heeft ook enkele van de grootste dierenpopulaties ter wereld – én de hoogste dichtheid van verarmde veehouders. De veestapel is van essentieel belang voor de agrarische gemeenschappen en de gezondheid van de dieren is absoluut noodzakelijk voor de voedselveiligheid in gebieden met een hoge incidentie van ziekte bij dieren en mensen. 

Dit door de stichting gefinancierde programma krijgt de naam 'African Livestock Productivity and Health Advancement' (A.L.P.H.A.)-initiatief. Zoetis zal samenwerken met overheidsorganen, lokale dierenartsenverenigingen, nationale en internationale ngo's, landbouwersverenigingen en de privésector om een zo positief mogelijke impact op de regio te bereiken. Over een periode van drie jaar zal Zoetis met de vorderingen en opgedane kennis een duurzaam businessmodel over een langere termijn en een dierengezondheidsinfrastructuur voor veetelers in het gebied ontwikkelen.